Sexologisk rådgivning

 

Lustproblematik

Lust är drivkraften till sexuell aktivitet. Lustproblematik uppstår då det finns en obalans i lust mellan partners där en partner har mer lust än den andra. Detta resulterar i minskat sexliv eller ett mindre lustfyllt sexliv. Detta kan leda till relationsproblem.

 

 

Orgasmproblematik

Orgasm är den starkaste och skönaste känslan du kan känna när du har sex med dig själv eller med någon annan. Orgasmproblematik uppstår då orgasm uteblir där det finns en önskan om orgasm. Orgasmförmågan har sällan enbart fysiologiska orsaker utan beror ofta på en kombination av flera faktorer.

 

 

Erektionssvikt

Erektionssvikt avser en bristfällig förmåga att erhålla och upprätthålla en tillräcklig erektion för en tillfredsställande sexuell aktivitet.

Nedsatt erektionsförmåga kan medföra att mannen helt avstår från sexuell aktivitet, trots att lusten finns. Relationsproblem kan uppkomma.

 

 

Tidig utlösning - Ejakulationsstörning

När ejakulation uppträder direkt vid penetration, smekning eller efter ett fåtal samlagsrörelser är det en ejakulationsstörning. Mannen saknar förmågan att kontrollera sin utlösning. Det finns flera olika behandlingsmetoder för tidig utlösning.Tillsammans kommer vi fram till vilken metod som passar dig bäst.

 

 

Smärta eller annat obehag i samband med samlag

Smärta eller obehag kan ha olika karaktärer såsom ytlig smärta, djup smärta, brännande smärta eller illamående. Samlagssmärta går att behandla och går som regel över även om det kan ta lång tid.

 

 

Kommunicera om sex i en relation

För att sexlivet ska fungera bra behöver paret kommunicera om sina önskningar och svårigheter. Ofta är samtalet präglat av känslor som skuld och skam vilket försvårar kommunikationen. 

 

 

Prestationskrav

Att ha sex tillsammans med en partner innebär prestation. Denna prestation är positiv så länge den är frivillig och lustfylld. Att ha sex tillsammans med en partner innebär utforskande av sexualiteten, men den innebär även en gränssättning.

 

 

Tankar kring sexuell identitet

Tankar och känslor kring sexuell identitet kan för en del vara svåra att förstå. Att gå från tanke och känsla till acceptans kan vara ett stort och inte alltid ett självklart steg. Känslor vid sex

Känslor som skuld, skam, sorg, frustration och andra känslor kan vara ett hinder för njutning.  Genom att öka förståelsen för  känslan och därefter lära sig hantera den så kan sexlivet bli mer njutningsfullt.  

 

 

Sexuell rehabilitering

Att drabbas av en sjukdom såsom, prostatabesvär, cancer, depression eller annan sjukdom leder ofta även till sexuell ohälsa.  Genom att se över sjukdomssituationen, lägga upp en sexuell rehabiliteringsplan samt söka andra vägar till sexuell njutning ökar möjligheten till att nå en bättre sexuell hälsa.